barevné pruhy
ikona domek
slider

Elektronická peněženka

Elektronická peněženka / EP / je obdoba telefonické karty nebo platební karty, kterou lze neomezeně aktivovat podle potřeb a rozhodnutí cestujícího. Životnost této karty je 10 let, pokud nedojde k jejímu poškození např. nalomení, promáčknutí, ap.

Potřebné doklady pro vystavení a prodej EP

K zakoupení EP je nutno vyplnit žádanku (k dispozici na autobusových nádražích v Českých Budějovicích, Týně nad Vltavou, Trhových Svinech, nebo na www.jihotrans.cz.), s uvedením jména, příjmení, rodného čísla popř. data narození, kontaktní adresu / adresu trvalého bydliště/ a zaplatit pořizovací cenu 120 Kč. Pro děti do 15 let žádost vyřizuje jejich zákonný zástupce Na autobusových nádražích jsou sběrná místa na vyplněné žádanky pro vydání EP – na těchto místech obdrží cestující EP do 5 pracovních dnů. Pokud bude žádanka vyplněna elektronicky, bude EP k vyzvednutí na sběrných místech do 5 dnů. Jméno a adresa trvalého bydliště a rodné číslo jsou evidovány pouze z důvodu případné ztráty elektronické peněženky. EP je po zaplacení majetkem cestujícího. GW BUS elektronickou peněženku zpětně nevykupuje.

Plnění EP finančním obnosem

Doplnění finančního obnosu do EP je prováděno v autobusech GW BUS a.s., nebo na autobusových nádražích v Č.Budějovicích, Trhových Svinech a Týně n.Vlt.. Po doplnění finančního obnosu je majiteli EP vystaveno potvrzení o výši vkladu do EP. Při vydání jízdenky prostřednictvím EP je na každém cestovní lístku uváděn zůstatek v EP. Výše částky pro jednorázové naplnění čipové karty je omezena do výše 999 Kč, maximální možné naplnění EP je omezeno do výše 2000 Kč, minimální vklad do peněženky je 50 Kč.

Zásady pro uznání reklamace EP a její náplně

  1. EP nesmí být nijak fyzicky poškozena, např. ohnutá, prasklá, porušena na svém obvodu, vystoupený, nebo vytlačený čip.
  2. Cestující, majitel EP je oprávněn reklamovat pouze kartu, která byla personifikována na jeho osobu. U nezletilých je nutno reklamovat zákonným zástupcem nezletilého.
  3. Při uplatňování reklamace je majitel (zákonný zástupce) povinen předložit následující :
    • vlastní reklamovanou kartu,
    • doklad o její koupi, pokud jej nelze předložit, výdejní místo bude žádat osobní data k identifikaci karty,
    • při reklamaci náplně karty je nutné předložit poslední vydanou jízdenku, ne však starší 5-ti kalendářních dnů, jízdenka musí být identifikovatelná k reklamované kartě. Pokud jízdenka nebude předložena, lhůta pro vyřízení reklamace je stanovena na 30 dnů ode dne podání reklamace pokud dojde v době do 1 roku od zakoupení EP ke ztrátě její funkčnosti, bude majiteli bezplatně vyměněna, včetně převodu finančního zůstatku. Tato záruka se nevztahuje na mechanické poškození EP ani na její ztrátu.

Postup při ztrátě

Cestující, který ztratí, nebo mu byla odcizena elektronická peněženka, ve vlastním zájmu tuto skutečnost neprodleně nahlásí v předprodejním místě, kde vyplní žádost o zablokování EP, nebo telefonicky na 389 009 261, 386 715 119. Při odevzdání žádosti se prokáže dokladem totožnosti. V tomto případě bude EP zablokována. Pokud cestující bude požadovat vystavení nové EP, bude mu EP vystavena do 15. dnů od podání žádosti o zablokování a peněžní zůstatek převeden na nově zakoupenou EP, nebo zůstatek vyplacen na kontaktním místě.

Pokud se řidiči prokáže cestující zablokovanou EP, bude cestujícímu odebrána, na základě vydaného potvrzení o odebrání EP. V tomto případě bude právoplatný majitel vyrozuměn.

Postup při poškození karty

Cestující, který fyzicky poškodí elektronickou peněženku, může požádat o vystavení nové EP, nebo o vyplacení zůstatku finanční hotovosti. Vystavení EP, nebo vyplacení finanční hotovosti je možné vždy po 15. či 30. kalendářním dni.
 

Související položky

Kontaktní místa pro EP

Autobusová nádraží GW BUS a.s. :

České Budějovice – IC DOC Mercury

Telefon: +420 386 715 118

Týn nad Vltavou

Telefon: +420 385 772 187,

Trhové Sviny

Telefon: +420 386 322 181