barevné pruhy
ikona domek
slider

Certifikace

ISO 9001, 14000, 22000

Systémy jakosti, životního prostředí a bezpečnosti potravin:

Společnost ČSAD JIHOTRANS jako jedna z prvních dopravních firem v ČR zavedla již v roce 1997 pro trvalé zvyšování kvality a jakosti poskytovaných služeb systém jakosti podle norem ČSN EN ISO 9002. Tento systém, který zahrnuje mezinárodní a tuzemskou silniční nákladní dopravu, veřejnou linkovou osobní a zájezdovou dopravu, spediční služby, opravy silničních vozidel, prodej pohonných hmot a olejových náplní včetně výměny, mytí vozidel, pneuservis, měření emisí, vyprošťovací a odtahové služby byl ověřen nezávislým certifikačním orgánem CQS Praha, který je členem mezinárodní certifikační organizace celosvětového významu IQNet.

Certifikáty a normy:

POLITIKA SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI POTRAVIN A BEZPEČNOSTI KRMIV.

Politika je konzistentní s podnikatelskými záměry skupiny JIHOTRANS a navazuje na kontext společností, příručku integrovaného systému a umožňuje pochopení cílů a plnění navazujících programů. Tato politika je stanovena představenstvem jako nezbytná součást plánu strategického zaměření společností, schopnosti dosahovat plnění potřeb zákazníků v silniční nákladní a osobní dopravě, opravárenství a ostatních relevantních zainteresovaných stran. Vrcholové vedení si v plné míře uvědomuje odpovědnost za efektivní fungování integrovaného systému managementu, fungování a další rozvoj společností skupiny JIHOTRANS, který je závislý na plnění požadavků a očekávání zákazníků a ostatních zainteresovaných stran, s minimálním dopadem na životní prostředí a zajištění bezpečnosti potravin a krmiv v potravinovém řetězci, při vytvořených bezpečných a zdravých pracovních podmínek pro zaměstnance. Vrcholové vedení vyhlašuje a přijímá tuto politiku systému managementu kvality, bezpečnosti potravin, bezpečnosti krmiv a ochrany životního prostředí s přesvědčením, že bude správně pochopena, podporována a plněna všemi zaměstnanci společnosti a přijata zainteresovanými stranami. K tomu se zavazuje:

  1. udržet, rozvíjet a zlepšovat systém managementu kvality, bezpečnosti potravin a krmiv, ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců,
  2. vytvořit potřebné organizační, personální a finanční zdroje pro udržení a rozvíjení integrovaného systému managementu a sociálních podmínek zaměstnanců,
  3. vytvářet oboustranně výhodné obchodní partnerské vztahy a spolupráci se zainteresovanými stranami s cílem zvyšovat úroveň jejich environmentálního chování, kvalitu dodávek a s cílem poskytovat produkty a služby, které podle svého zamýšleného použití nebudou mít nepříznivý vliv pro lidi anebo zvířata,
  4. své služby a činnosti provádět tak, aby byly minimalizovány dopady na životní prostředí, snižována spotřeba energií a materiálů, bylo zlepšováno pracovní prostředí a byla zajištěna nezávadnost krmiv,
  5. neustále zlepšovat své produkty a činnosti s ohledem na uspokojování potřeb zákazníků a zainteresovaných stran, a prevenci znečišťování životního prostředí, prevenci bezpečnosti potravin a krmiv,
  6. sledovat závazné povinnosti (právní předpisy a jiné požadavky), vytvářet podmínky pro jejich dodržování a důrazně na jejich dodržování trvat,
  7. zvyšovat povědomí zaměstnanců v kvalitě, ochraně životního prostředí, bezpečném chování zaměstnanců, a aby si byli vědomi závažnosti činností, kterými přispívají k bezpečnosti potravin a nezávadnosti krmiv nebo jejich složek,
  8. sdělovat osobám, které pracují pro organizaci, smluvním i obchodním partnerům a zainteresovaným stranám vyhlášenou politiku, závazky k životnímu prostředí, otázky bezpečnosti potravin v potravinovém řetězci a bezpečnosti krmiv,
  9. zvyšovat odbornou kvalifikaci zaměstnanců a jejich odpovědný přístup ke kvalitě procesů, aby si byli vědomi dopadu své činnosti k životnímu prostředí, nebezpečí ohrožující bezpečnost potravin a krmiv, které může vyvolat nepříznivý účinek na zdraví lidí nebo zvířat,
  10. rozvíjet otevřený dialog se zaměstnanci, zákazníky, a zainteresovanými stranami přijímáním a reagováním na jejich podněty.

 

Související položky